Rezygnacja

Informuję, że Zarząd Oddziału SGP w Rzeszowie na zebraniu w dniu 10 listopada 2023 roku przyjął rezygnację Pana mgr inż. Mieczysława Kapustki z funkcji Prezesa Oddziału.

Zgodnie ze statutem SGP do czasu wyboru nowego Prezesa Oddziału funkcje tę będzie pełnił dotychczasowy Wiceprezes Pan mgr inż. Antoni Bosek.

Data publikacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *