Skład Zarządu Oddziału SGP w Rzeszowie

1. mgr inż. Mieczysław Kapustka             –      Prezes Oddziału  

2. mgr inż. Stanisław   Adamczyk             –      Wiceprezes Oddziału

3. mgr inż. Antoni Bosek                           –      Wiceprezes Oddziału

4. inż. Zdzisław  Obłój                               –      Wiceprezes Oddziału

5. mgr inż. Beata Salzberg – Marszał        –     Sekretarz

6. mgr inż. Robert Korzeniowski               –      Skarbnik

7. mgr inż. Magdalena Waltoś                   –      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

8. Marian Liszka                                      –        Przewodniczący Oddziałowego Sądu        

                                                                          Koleżeńskiego